HỘI NGHỊ CB-CC-VC TRƯỜNG THPT VĨNH HẢI NĂM HỌC 2015-2016

HỘI NGHỊ CB-CC-VC TRƯỜNG THPT VĨNH HẢI NĂM HỌC 2015-2016
Ngày 06/09/2015, Công đoàn trường ThPT Vĩnh Hải đã tổ chức Hội nghị đoàn viên công đoàn cơ sở trường THPT Vĩnh Hải kéo dài nhiệm kì đến năm 2017 và Hội nghị CB-CC-VC.
Ngày 06/09/2015, Công đoàn trường ThPT Vĩnh Hải đã tổ chức Hội nghị đoàn viên công đoàn cơ sở trường THPT Vĩnh Hải kéo dài nhiệm kì đến năm 2017 và Hội nghị CB-CC-VC.
Một số hình ảnh trong hội nghị:
Thầy Danh Đồ Rát thông qua báo cáo hoạt động công đoàn năm học 2014-2015
                        và phương hướng năm học 2015-2016
Thầy Lâm Tuyên thông qua quyết định bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn

GV nhận quyết định tổ trưởng và tổ phó chuyên môn
          GV nhận quyết định bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn


    Chị Đinh Thị Xuyến thông qua quy chế Chi tiêu tài chính năm học 2015-2016


              Ban thanh tra nhân dân phát biểu hạ quyết tâm


       Cô Nguyễn Thanh Thúy nhận Bằng khen UBND tỉnh


                      GV nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở


                   GV - CNV nhận danh hiệu Lao động tiên tiến


                            GV - CNV nhận danh hiệu Lao động tiên tiến


                   GV nhận danh hiệu Giáo viên giỏi cấp trường


                                          GV có học sinh giỏi tỉnh


                                   Tổ đạt danh hiệu Tổ lao động tiên tiến


             GV có con đạt thành tích HS khá giỏi trong năm học 2014-2015


               Cô Lý Thị Ỵa thông qua Nghị quyết Hội nghị