04:16 ICT Thứ tư, 29/05/2024

Liên kết website

 

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 11


Hôm nayHôm nay : 283

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 31418

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3629744

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức

Tin tức

Quyết định ban hành Qui chế thi đua, khen thưởng đối với các trường trung học phổ thông và trực thuộc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Thứ hai - 28/10/2013 22:05

Quyết định ban hành Qui chế thi đua, khen thưởng đối với các trường trung học phổ thông và trực thuộc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

 
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
Căn cứ Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh về việc ban hành Qui định chức năng, nhiệm vụ, Quiền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP, ngày 27/4/2012 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 42/2010/NĐ-CP, ngày 15/4/2010 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV, ngày 24/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, ngày 15/4/2010 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
 Căn cứ Thông tư 12/2012/TT-BGDĐT, ngày 03/4/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 30/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Qui định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Giáo dục,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Qui chế thi đua, khen thưởng đối với các trường trung học phổ thông và trực thuộc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Công văn số 953/SGDĐT-VP ngày 12/6/2012 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, đối tượng, tỉ lệ, qui trình, thủ tục và hồ sơ đề nghị xét khen thưởng.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng và trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông và trực thuộc căn cứ Quyết định thi hành./.
 
Nơi nhận:                                                                                          KT. GIÁM ĐỐC
- Như điều 3;                                                                                       PHÓ GIÁM ĐỐC                                                         
- Ban TĐKT tỉnh;
- Lưu: VT, TĐKT.
                                                                                         (Đã kí)
Tải về                                                                
 

Tác giả bài viết: THPT Vĩnh Hải

Nguồn tin: www.thptvinhhai.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Liên tục được cải tiến, sửa đổi bởi cả thế giới.

Được sử dụng miễn phí không mất tiền.

Được tự do khám phá, sửa đổi theo ý thích.

Phù hợp để học tập, nghiên cứu vì được tự do sửa đổi theo ý thích.

Tất cả các ý kiến trên